facebook

Định nghĩa Tretinoin

Tên gọi khác: Tretinoin

Xem retinoic acid.


Top