Tribehein

Tên gọi khác: Tribehein

Tên gọi khác: glyceryl tribehenate.

Một chất làm mềm và điều hòa da.


Top