Tridecyl trimelliatate

Tên gọi khác: Tridecyl trimelliatate

Một chất điều hòa da có khả năng hút giữ.


Top