Trisodium ascorbyl palmitate phosphate

Tên gọi khác: Trisodium ascorbyl palmitate phosphate

(Tiếng Việt. Trinatri ascorbyl palmitate phosphate)

Một nguyên liệu kháng oxy hóa và chống nếp nhăn, đây là dẫn xuất của vitamin C với khả năng thẩm thấu tốt. Theo các nhà sản xuất, nó giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen.


Top