Tristearin

Tên gọi khác: Tristearin

Một chất làm mềm.


Top