Tryptophan

Tên gọi khác: Tryptophan

Một trong số 21 axit amin cấu thành nên protein. Tryptophan là một thành phần của nhân tố dưỡng ẩm tự nhiên của da. Xem thêm axit amin.


Top