Uva screen (oil soluble)

Tên gọi khác: Uva screen (oil soluble)

(Tiếng Việt. Màng chống uva (tan trong dầu))

Một phương pháp cho biết sản phẩm được cung cấp có chứa chất chống nắng chống lại tia UVA mà không tiết lộ chất đó là gì hoặc thuộc loại nào. Vui lòng lật lại mục màng chống nắng ở chương 4.


Top