facebook

Định nghĩa Yomogi extract

Tên gọi khác: Yomogi extract

Tên khác: Japanese mugwort extract

(Tiếng Việt.Chiết xuất cây yomogi; chiết xuất ngải cứu Nhật Bản)

Một loại thảo mộc được cho là có tính chất dưỡng ẩm và làm dịu.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top