Zinc gluconate

Tên gọi khác: Zinc gluconate

(Tiếng Việt.Kẽm gluconate)

Giúp duy trì làn da ở tình trạng tốt và là một chất khử mùi. Kẽm gluconate cũng có thể được sử dụng hiệu quả trong các sản phẩm ngừa mụn. Xem thêm zinc.


Top